ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ปลากระมัง ปลามัง ปลาวี ปลาเลียม ปลาเหลี่ยม ปลาแพะ ปลาสะกาง

ชื่่อวิทยาศาสตร์  : ฺPuntioplites proctozysron Bleeker, 1865

ชื่อการค้า  : Smith's Barb

ถิ่นอาศัย  : แม่น้ำเจ้าพระยา แม่กลอง แม่น้ำโขง และแม่น้ำตาปี

อาหาร  : สัตว์น้ำประเภทกุ้ง และปู

ขนาด  : 35  เซนติเมตร

ปลาตัวนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายปลาตะเพียนขาว ลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หัวและลำตัวแบนข้าง นัยน์ตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบน ไม่มีหนวด ครีบหางเว้าลึก ลำตัวด้านหลังสีคล้ำ แต่ด้านท้องเป็นสีเงิน ลักษณะสำคัญที่แตกต่างจากปลาสกุลปลาตะเพียน คือ ก้านครีบเดี่ยวอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่ แข็ง และขอบในหยักคล้ายฟันเลื่อย กระโดงหลังของปลากระมังที่พบในแม่น้ำโขง จะมีความสูงสะดุดตากว่าแหล่งน้ำอื่นๆ

แต่ละภาคจะ เรียกชื่อแตกต่างกันไปตามภาษาท้องถิ่น ภาคกลางเรียก "ปลากระมัง" บางแห่งเรียกชื่อสั้นๆ เช่น ที่บึงบอระเพ็ด เรียกว่า "ปลามัง" ที่ปากน้ำโพ มักเรียก "ปลาเลียม" หรือ "ปลาเหลี่ยม" ที่หนองคายและนครพนม เรียก "สะกาง" ที่เชียงราย เรียก "ปลาวี" และภาคใต้ที่บ้านดอน เรียกว่า "ปลาแพะ"

Additional information