ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
เตยทะเล
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus odoratissimus L.f.
 
ชื่ออื่น : ลำเจียก, การะเกด (กลาง); ปาแนะ (มลายู-นราธิวาส)
 
เป็น ไม้ยืนตัน สูง 4-8 เมตร สำต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-20 เซนติเมตร ตั้งดรง หรือ เอนชูยอดขึ้น ลำต้นมักแตกแยกออกเป็นสองหรือสามกิ่ง ที่ลำต้นและกิ่งมักมีหนาม ลำต้นสีขาวอมน้ำตาลอ่อนๆ มีรากค้ำจุนทื่โคนตัน

ใบ ออกเวียนรอบต้นเป็น 3 แถว โคนใบเป็นกาบหุ้มรอบลำตัน แผ่นใบรูปใบดาบ ขอบใบสองข้างเกือบขนานกัน ลายใบเรียวแหลมโค้งรูปแช่ ขนาดใบ 4-8 X 100-250 เซนติเมตร เมื่อตัดใบตามขวางจะได้เป็นรูปตัว M ใบอ่อนปลายใบตรงแข็ง แต่เมื่ออายุมากขื้นปลายใบจะห้อยตกลงตั้งแต่กลางใบ ด้านท้องใบมีนวลเห็นได้ชัด ขอบใบและเส้นกลางใบด้านล่างมีหนามแหลมแข็ง

ดอก เป็นดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ดอกเพศผู้ออกตามง่ามใบ เป็นช่อเชิงลด ยาว 30-60 เซนติเมตร มีก้านดอก มีใบประดับ ช่อดอกอายุสั้น ดอกเหี่ยวอย่างรวดเร็วหลังจากบานเต็มที่ ดอกเพศเมียออกที่ปลายยอด ก้านช่อดอกยาว 10-30 เซนติเมตร มีก้านดอก และใบประกอบ ใบประดับใบล่างสุดสักษณะคล้ายใบ ใบประดับบนสุดสั้น สีเหลืองอ่อน ดอกอยู่ชิดติดกันเป็นก้อน ลักษณะเกือบกลม กึ่งรูปทรงรี

ผล ในระยะแรกผลมีสีขาวอมเขียว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลีอง เมื่อแก่จะเป็นสีส้มหรือแดง เมล็ดรูปกระสวย ออกดอกและผลตลอดปี

เป็นพ้นธุ์ไม้ที่พบได้ตามแนวชายหาดใกล้ทะเล ติดต่อกับชายหาด

 

 


เตยทะเล

Additional information