ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ผักเป็ดแดง ผักเป็ดน้ำ
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Alternanthera sessilis  (L.) DC. 

ชื่อสามัญ  : Alligator weed, Sessile joyweed 

ชื่อวงศ์  : AMARANTHACEAE 

ลักษณะทั่วไป  : เจริญเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนบก ลำต้นมีทั้งที่ขึ้นตั้งตรง เลื้อยทอดไปตามพื้นดิน หรือลอยน้ำ มีข้อปล้องเห็นชัดเจน มีรากงอกจากข้อของลำต้น ลำต้นที่ขึ้นตั้งตรงจะมีลักษณะแข็งเล็กเรียว สูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ลำต้นที่ลอยน้ำจะมีลักษณะพองกลวง ใบเป็นใบเดี่ยวรูปหอกออกตรงข้ามกัน ขอบใบเรียว ปลายใบอาจจะแหลม ทู่ หรือมนกลม ก้านใบสั้น  ดอกออกเป็นช่อประกอบด้วยดอกย่อยเล็กๆ อัดกันแน่นแบบ Head  ดอกมีสีขาวเรียงตัวเป็นกระจุกที่ซอกใบ ช่อดอกและดอกย่อยไม่มีก้านช่อดอก 

สถานภาพในธรรมชาติ  : พบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง ที่ชื้นแฉะหรือบริเวณค่อนข้างแห้ง   สามารถเจริญได้ดีในที่มีระดับน้ำไม่ลึกมากนัก 

การขยายพันธุ์ : ตัดลำต้นปักชำในแปลงดิน แล้วตัดลำต้นที่แตกใหม่ไปปักชำใต้น้ำ จนกระทั่งลำต้นตั้งตรง  จึงนำไปประดับตู้ปลา 

การประดับตู้ปลา  : เป็นพรรณไม้น้ำที่มีลำต้นตั้งตรงเรียวยาว มีสีแดง หรือแดงน้ำตาลแดงสวยงาม แข็งแรงและเจริญเติบโตไม่เร็วมาก จึงนิยมปลูกบริเวณกลางตู้  สภาวะที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงในตู้ คือ มีอุณภูมิ ๒๒-๒๘ องศาเซลเซียส pH ของน้ำ๕.๘-๗.๕ ระดับน้ำลึก ๔๐ เซนติเมตร

Additional information